Hory nad dálničním tunelem

Tato stránka obsahuje fotografie z míst hor, pod kterámi vede poslední úsek dálničního tunelu.

Jedete-li po dálnici třeba ze Zágřebu, za posledním tunelem před exitem 15 maslenica je veliké odpočívadlo, z něhoš je krásný pohled na skalnaté vrcholky s výraznými skalními útvary jak je na obrázku a úplně by vás nutilo na ně vyšplhat. Není žádný problém se tam dostat, neboť je možno se k ním přiblížit po silnici, vedoucí ze silnice č. 54 na Sveti Rok přez průsmyk Mali Alan ve víšce 1044 m.

Silnice je z počátku asfaltová, ale v místě dálničního odpočívadla přejde jen na prašnou cestu. Povrch cesty je rovný, bez vyčnívajícich kamenů, nehrozí žádné nebezpečí poškození auta, i s níským podvozkem. Jen prach silně znečistí karoserii.

Po cestě se stoupá v zatáčkách, projede se okolo kostela a potom okolo malého kostelíčka a pak je nutno u cesty šikovně zaparkovat. Kolem cesty pak vede vysoká kamenná zeď a u ní je třeba odbočit do prava na značenou stezku.

Ta stoupá po travnatém povrchu a místy se stezka strácí. Proto je třeba se orientovat na nápadné skalnaté výběžky. Před nimi se stezka znovu objevý. Výstup na hlavní skalisko je zajištěn lanem. Tam i stezka končí.

Neboť je tato trasa velmi krátká, Je možno si udělat procházku po vrcholcích hor, které jsou okolo prúsmyku. Pohyb v tomto prostředí je však velmi náročný, jsou zde ostré kameny a skály, hustý lesní porost, štiplavé keře prudké svahy a v nižších místech je špatná orientace. Mezi jednotlivými vrcholky jsou velké prolákliny, ač se to na první pohled nezdá.

Vrcholky na druhé straně cesty patří do neodminované oblasti. Proto je zde vstup na vlastní nebezpečí, platí ale pravidlo, nejít tou nejsnadnější cestou, neboť zde je nejvyšší ryziko výskytu nástražné miny.