Pelješac

Pohoří na konci poloostrova Pelješac

Konec poloostrova je nejkrásnější v souvislosti z přírodou, kterou můžeme v horských oblastech naleznout. Nejvyšší vrchol je Svatý Ilja, vysoký 960 metrů, na nějž vedou čtyři stezky, které se ovšem postupně sejdou pár set metrů před vrcholem.

Ve spodní části pohoří roste hustý listnatý porost a ještě níže pod ním i borové lesi, jež jsou prorostlé trnitými keři. V horní části převažují mnohdy i veliké borovíce a samostatně rostoucí, nebo v lesích, s nišími listnatými stromy. Proto je zde možný pohyb i mimo stezky. Na severních strání je vegetace mnohem husčí.

Voda se zde nevyskytuje. Pod vrcholem v borovém lese je volný chov koní a krav, kde mají i svou betonovou nádrž na vodu.

V západní části rozlehlé náhorní plošiny můžeme spatřit kamzíky.

Pohled z nejvyššího vrcholu je opravdu nádherný. Je vidět moře na třech stranách a jen úzký pruh poloostrova, táhnoucího se do daleka s několika hřebeny. Jsou vidět celé ostrovi Korčula Hvar a Brač a pevnině s rozsáhlím pohoří Biokovo.

Naleznout stezku vedoucí do hor může být složité, ale všechny vycházejí z horských prašných nebo asfaltových cest, vedoucích v nadmořské víšce okolo 100 metrů, táhnoucího se souběžně s pobřežím. Ta nejvýchodnější vychází z Orebiče. Je však třeba jít ke kostelu Karmena a východně pokračovat ještě 20 minut, kde se odbočí do leva na stezku.

Další vede z od kostela západně od Orebiče, v obci Vidikovac. Ještě další je také za obcí Perna a před obcí Kučiště, Tam se projde okolo kostela a poslední je obec Liberan, Tam se dá stezka najít podle sloupů vysokého napětí, neboť okolo nich vede. Všechny tyto stezky se postupně sejdou v jednu, vedoucí na vrchol.

Stezka Vidikovac - Sv Ilija

Stezka Vidikovac - Sv Ilija

Tato stránka obsahuje fotografie z výstupu na vrchol svatý Ilija 960 m. U kostela Vidikovač je parkoviště. Jde se dále po cestě západně a pak se jde po stezce vedoucí v nízkém listnatém porostu.

Stezka Vidikovac - Sv Ilija - 25. 10. 2015


Hřebenová túra

Hřebenová túra

Tato stránka obsahuje fotografie z řebenu za vrcholem Svatý Ilija, vedoucího dále na východ. Ačkoliv se do zdálky zdá obtížné, jít po tomto hřebenu je možné, ale pomalé. Hřeben se dá na konci slézt dolů k Orebiči.

Hřebenová túra - 25. 10. 2015


Sv Ilija sestup do Vidikovac

Sv Ilija sestup do Vidikovac

Tato stránka obsahuje fotografie sestupu z Vrcholu Sv. Ilija ke kostelu ve Vidikovači.

Sv Ilija sestup do Vidikovac - 25. 10. 2015


Výstup mimo stezku

Výstup mimo stezku

Tato stránka obsahuje fotografie z cesty na vrchol Sv. Ilija mimo stezku. K vrcholu se lze i dostat mimo stezku. Je to však náročné. Jedna z možností, jak jít mimo stezku je ta, že se jde nad kostel ve Vidikovači východně a po deseti minutách cesty se dá lesem projít po staré zarostlé stezce.

Výstup mimo stezku - 25. 10. 2015


Orebič sestup

Orebič sestup

Tato stránka obsahuje fotografie sestupu z Vrcholu Sv. Ilija do Orebiče západní stezkou. Sestup západní stezkou patří k nejkrásnějším podíváním, zvláště za slunného počasí.

Orebič sestup - 25. 10. 2015


Cesta na západní část pohoří

Cesta na západní část pohoří

Tato stránka obsahuje fotografie cesty mimo stezku na západní část pohoří se sestupem do Viganj. U chaty pod vrcholem na rozcestí lze jít po cestičkách jež vyšlapalý zde chovaná domácí zvířata. Zde je asi nejkrásnější příroda z celého okolí.

Cesta na západní část pohoří - 25. 10. 2015


Výstup z Viganj na západ pohoří

Výstup z Viganj na západ pohoří

Tato stránka obsahuje fotografie cesty z Viganj na západ pohoří. Trasa je podobná předešlé stránce, jen s výstupem na hřeben ještě více na západ.

Výstup z Viganj na západ pohoří - 25. 10. 2015